Studentinnmelding

Innmeldingsskjema for studentmedlemskap i Politiets Fellesforbund, avd PF Studentene. Fyll inn skjema og klikk på knappen Send innmelding. Etter kort tid vil du motta en SMS og en e-post med velkomstinformasjon.

Alle felter er obligatoriske, bortsett fra C/O adresse.

Personalia
11 siffer
Forsikringer

PF StudentforsikringGratis for studentmedlemmer. Inkluderer innbo, ulykke (død, invaliditet, behandlingsutgifter), ID-tyveriforsikring og WebSafe

PF Reise Student - FRIVILLIGForsikringen koster kr 466 per år (for hele 2018).

Kontakt PF Forsikring (23 16 31 00) ved ønske om annen oppstart.
Bekreftelse